069w2000

腕章名「火災調査」

2018.03.15

「広島市消防局」様(カラー:ブラック)